"scheme" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scheme" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. program, system
  The new scheme will be introduced tomorrow. (Nowy system będzie wprowadzony jutro.)
  Which program of studies did you choose? (Który program studiów wybrałeś?)
  Everything will change under the new scheme. (Wszystko się zmieni w nowym systemie.)
 2. program (np. emerytalny), system (np. szkoleń)
  This savings scheme is great for everyone. (Ten program oszczędnościowy jest świetny dla wszystkich.)
  She will start receiving money from her pension scheme soon. (Ona wkrótce zacznie otrzymywać pieniądze ze swojego programu emerytalnego.)
  He was working on the training program the whole week. (On pracował nad systemem szkoleń przez cały tydzień.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

scheme **

rzeczownik
 1. plan, intryga, spisek (np. jak szybko się wzbogacić) [COUNTABLE]
  He came up with a crazy scheme to get rich quickly. (Wymyślił szaloną intrygę jak szybko się wzbogacić.)
  Is this your crazy scheme? It won't work. (To jest twój szalony plan? To nie zadziała.)
 2. program (np. emerytalny), harmonogram (np. wypłat) British English [COUNTABLE]
  The government introduced an innovative pension scheme. (Rząd przedstawił innowacyjny program emerytalny.)
 3. schemat (np. organizacji informacji), plan [COUNTABLE]
  zobacz także: plan
 4. układ (np. kolorystyczny) [COUNTABLE]
  The color scheme in this room is very pretty. (Układ kolorystyczny w tym pokoju jest bardzo ładny.)
  What rhyme scheme is in this poem? (Jaki układ rymów jest w tym wierszu?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. planować (przebieg wydarzeń)
  I schemed the entire trip myself. (Zaplanowałem sam całą wycieczkę.)
  Did you scheme our vacation? (Czy zaplanowałaś nasz urlop?)
 2. knuć intrygę, spiskować (przeciw komuś, czemuś)
  She schemed against her father's new girlfriend. (Ona spiskowała przeciwko nowej dziewczynie swojego ojca.)
  I don't want to scheme against him, but we have to do something. (Nie chcę knuć przeciwko niemu intrygi, ale musimy coś zrobić.)
  We have to watch them, they always scheme against their friends. (Musimy ich obserwować, oni zawsze spiskują przeciwko swoim przyjaciołom.)
  They are scheming to take over the world. (Oni knują intrygę, żeby zawładnąć światem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "scheme"

rzeczownik
przymiotnik
kolokacje