ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"similar scheme" — Słownik kolokacji angielskich

similar scheme kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobny plan
  1. similar przymiotnik + scheme rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "These are people who have been involved in a lot of similar schemes."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo