Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"similar fashion" — Słownik kolokacji angielskich

similar fashion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobna moda
  1. similar przymiotnik + fashion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As it was, East got into trouble in similar fashion.

powered by  eTutor logo