"zwarcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwarcie" po polsku

zwarcie

rzeczownik
 1. tackle **
 2. short circuit
 3. dental articulation  
 4. occlusal scheme  
 5. shorting
czasownik
 1. short , ***** , short out
  • spowodować zwarcie elektryczne, zewrzeć
   The coffee machine shorted and burst into flames. (Automat do kawy spowodował zwarcie elektryczne i wybuchnął płomieniami.)
   My hairdryer always shorts. (Moja suszarka zawsze powoduje zwarcie elektryczne.)

"zwarcie" — Słownik kolokacji angielskich

short circuit kolokacja
 1. short przymiotnik + circuit rzeczownik = zwarcie (w układzie elektrycznym)
  Bardzo silna kolokacja

  The cause of the fire was an electrical short circuit.