"zwarcie elektryczne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwarcie elektryczne" po polsku

zwarcie elektryczne

rzeczownik
  1. short , ****
    • zwarcie elektryczne, spięcie elektryczne potocznie
      There is a short in the whole building, so wi-fi will be off for a couple of hours. (W całym budynku doszło do zwarcia elektrycznego, więc przez kilka godzin wi-fi będzie wyłączone.)
      There was a short and the lights went out. (Nastąpiło zwarcie elektryczne i światła się wyłączyły.)
  2. short circuit

Powiązane zwroty — "zwarcie elektryczne"

czasownik