Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"short" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

short przymiotnik

short + rzeczownik
Kolokacji: 688
short story • short time • short film • short period • short distance • short term • short supply • short notice • short hair • short run • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. short time = skrócony czas pracy short time
6. short term = krótki termin, krótki czas, perspektywa krótkoterminowa short term
7. short supply = niedostateczna podaż short supply
8. short notice = ostatnia chwila short notice
9. short hair = krótka fryzura short hair
10. short run = krótki termin, krótki czas, perspektywa krótkoterminowa short run
11. short walk = krótki spacer short walk
12. short while = krótka chwila short while
13. short list = krótka lista (np. kandydatów do nagrody) short list
15. short trip = krótka podróż short trip
16. short length = krótka długość short length
17. short route = krótka trasa short route
20. short leg = krótka noga short leg
24. short cut = skrót (krótsza droga) short cut
25. short stint = krótki okres short stint
27. short range = krótki zakres short range
28. short shrift = krótkie odrzucenie short shrift
30. short break = krótka przerwa short break
31. short stay = krótki pobyt short stay
32. short drive = krótka przejażdżka short drive
33. short burst = krótki wybuch short burst
34. short amount = krótka ilość short amount
35. short answer = krótka odpowiedź short answer
36. short duration = krótki czas short duration
37. short sword = krótki miecz short sword
39. short circuit = zwarcie (w układzie elektrycznym) short circuit
  • The cause of the fire was an electrical short circuit.
  • They made her feel like a robot with a short circuit.
  • It seemed like a minor enough matter, perhaps a short circuit.
  • It was reported to be caused by a short circuit.
  • He couldn't take the chance that it was a simple short circuit.
  • There must have been a short circuit in their communications system.
  • The first test run was on 5 July, but failed due to a short circuit.
  • The fire was said to have been caused by a short circuit.
  • In the worst case it might cause a short circuit.
  • "And what did you find recently that brought on a short circuit?"
40. short skirt = krótka spódnica short skirt
41. short laugh = krótki śmiech short laugh
42. short stretch = krótki okres short stretch
43. short ride = krótka jazda short ride
44. short visit = krótka wizyta short visit
45. short interval = krótka przerwa short interval
46. short step = krótki krok short step
49. short tail = krótki ogon short tail
50. short segment = krótki segment short segment
51. short rib = krótkie żebro short rib
53. short clip = krótki zacisk short clip
54. short pass = krótkie podanie short pass
55. short dress = krótka sukienka short dress
56. short pause = krótka pauza short pause
58. short note = liścik short note
59. short essay = krótkie wypracowanie short essay
60. short passage = krótkie przejście short passage
61. short corridor = krótki korytarz short corridor
62. short speech = krótkie przemówienie short speech
63. short novel = krótka powieść short novel
64. short maturity = krótka dojrzałość short maturity
65. short memory = krótka pamięć short memory
67. short video = krótki wideo short video
68. short play = krótka gra short play
69. short subject = film krótkometrażowy często pokazywany przed filmem długometrażowym short subject
71. short silence = krótka cisza short silence
72. short one = maluch (mały drink, mała ilość alkoholu) short one
73. short game = krótka gra short game
74. short journey = krótka podróż short journey
75. short message = krótka wiadomość short message
77. short temper = temperament, porywczość, zapalczywość short temper
79. short section = krótka część short section
81. short tour = krótka wycieczka short tour
82. short end = część rynku akcji\, która zajmuje się krótkoterminowymi kapitałami akcyjnymi lub innymi papierami wartościowymi short end
83. short position = pozycja krótka short position
84. short arm = wacek, fiut (penis) short arm
85. short path = krótka droga short path
86. short reign = krótkie panowanie short reign
87. short man = niski człowiek short man
88. short career = krótka kariera short career
89. short work = krótka praca short work
90. short program = krótki program short program
91. short space = krótka przestrzeń short space
92. short illness = krótka choroba short illness
93. short season = krótka pora roku short season
94. short works = krótki pracuje short works
95. short hour = krótka godzina short hour
96. short month = krótki miesiąc short month
97. short track = krótki ślad short track
98. short week = krótki tydzień short week
99. short movie = krótki film short movie
100. short wavelength = krótka częstotliwość short wavelength
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 121
czasownik + short
Kolokacji: 20
fall short • cut short • stop short • grow shorter • run short • sell short • ...
przysłówek + short
Kolokacji: 63
relatively short • far short • fairly short • extremely short • slightly shorter • well short • somewhat shorter • ...
short + przyimek
Kolokacji: 12
short of • short on • short for • short by • short in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.