"short route" — Słownik kolokacji angielskich

short route kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótka trasa
  1. short przymiotnik + route rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both had cut through the short route between the wall and the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo