"different route" — Słownik kolokacji angielskich

different route kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inna trasa
  1. different przymiotnik + route rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then they just cut out, one at a time, each taking a different route.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo