"plan" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plan" po polsku

plan

Detailed Programme Universal City Vision Plan obrazek do "course" po polsku
rzeczownik
 1. programme BrE , program AmE *****
  • projekt, plan, program
   Here you have the program of this conference. (Tu masz program tej konferencji.)
   What is the programme for the evening? (Jaki jest plan na wieczór?)
   It is a part of a modernisation program. (To jest część projektu modernizacji.)
   zobacz także: plan
 2. project *****
  • projekt, plan [policzalny]
   I'm working on my new project. (Pracuję nad moim nowym projektem.)
   Would you like to work with me on that project? (Czy chciałbyś pracować ze mną nad tym projektem?)
   My next project is to buy a new computer. (Moim następnym planem jest kupienie nowego komputera.)
   link synonim: design
 3. plan *****
  • plan (zamierzenie) [policzalny]
   Have you got any plans for the weekend? (Czy masz jakieś plany na weekend?)
   Maybe we can come up with a plan. (Może uda nam się obmyślić jakiś plan.)
   link synonim: aim
   zobacz także: purpose
  • plan (szczegółowy opis działania) [policzalny]
   I will need a detailed plan of our actions. (Będę potrzebował szczegółowego planu naszej akcji.)
   Your lesson plan did not include this topic. (Pański plan lekcji nie zawierał tego tematu.)
   zobacz także: schedule, scheme, programme, formula
  • mapa, plan (np. miasta) [policzalny]
   This building isn't on the city plan. (Tego budynku nie ma na mapie miasta.)
   This city is so huge - we need a plan! (To miasto jest tak ogromne - potrzebujemy mapy!)
   zobacz także: plot, system
 4. course , *****
  • kierunek, plan [policzalny]
   This inconvenience will not disrupt the course of our actions. (Ta niedogodność nie zakłóci kierunku naszych działań.)
   Some things have changed and we had to take a different course. (Niektóre rzeczy się zmieniły i musieliśmy powziąć nowy plan.)
   zobacz także: way
 5. arrangement ***
  • ustalenie, plan [policzalny]
   The house can be seen at other times by special arrangement. (Można oglądać dom w innym terminie za wyjątkowym ustaleniem.)
   We have to change our arrangements because of some unexpected problems. (Musimy zmienić nasze plany z powodu niespodziewanych problemów.)
 6. scheme **
  • plan, intryga, spisek (np. jak szybko się wzbogacić) [policzalny]
   He came up with a crazy scheme to get rich quickly. (Wymyślił szaloną intrygę jak szybko się wzbogacić.)
   Is this your crazy scheme? It won't work. (To jest twój szalony plan? To nie zadziała.)
  • schemat (np. organizacji informacji), plan [policzalny]
   zobacz także: plan
 7. set *****
  • plan (np. filmowy) [policzalny]
   The actors gathered on the set waiting for instructions. (Aktorzy zebrali się na planie filmowym czekając na instrukcje.)
   The set was decorated in exotic flowers. (Plan filmowy był ozdobiony egzotycznymi kwiatami.)
 8. layout *
 9. blueprint *
 10. plot , ***
 11. schema
  • wykres, plan, zarys (czegoś)
   This schema will need some fixes before we implement it. (Ten plan będzie potrzebował kilku poprawek zanim go zastosujemy.)
 12. brainchild
 13. schematic
 14. designment
 15. rede
idiom
 1. dead duck
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa plan i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "plan"

czasownik
opracować coś (politykę, plan, strategię) = formulate something
planować = plan +10 znaczeń
zaplanować = programme BrE , program AmE +1 znaczenie
realizować (np. plan) = execute
kreślić (np. plan) = plot , plot out
zarzucać (np. plan, pomysł) = ditch
sugerować (pomysł lub plan w celu sprawdzenia reakcji) = float
naszkicować (np. plan jakiegoś miejsca) = sketch
storpedować (jakiś plan, pomysł) = torpedo
rozplanować = orchestrate +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
szalony (np. plan) = insane
ryzykowny (np. plan) = daring
genialny (np. plan) = splendid
osiągalny (cel, plan) = attainable
wątpliwy (np. plan) = tenuous
niedorzeczny (np. plan) = wild
naprawczy (plan, proces) = reconstructive
planowy = planned +1 znaczenie
chybiony (plan) = misbegotten , także: misbegot
phrasal verb
inne
inne

"plan" — Słownik kolokacji angielskich

dead duck kolokacja
 1. dead przymiotnik + duck rzeczownik = plan, kóry jest do niczego
  Zwykła kolokacja

  If they found out that he could forget, he'd be a dead duck.

  Podobne kolokacje:

"plan" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "plan" po angielsku

plan *****

The Writing Universal City Vision Plan
rzeczownik
 1. plan (zamierzenie) [policzalny]
  Have you got any plans for the weekend? (Czy masz jakieś plany na weekend?)
  Maybe we can come up with a plan. (Może uda nam się obmyślić jakiś plan.)
  link synonim: aim
  zobacz także: purpose
 2. plan (szczegółowy opis działania) [policzalny]
  I will need a detailed plan of our actions. (Będę potrzebował szczegółowego planu naszej akcji.)
  Your lesson plan did not include this topic. (Pański plan lekcji nie zawierał tego tematu.)
  zobacz także: schedule, scheme, programme, formula
 3. mapa, plan (np. miasta) [policzalny]
  This building isn't on the city plan. (Tego budynku nie ma na mapie miasta.)
  This city is so huge - we need a plan! (To miasto jest tak ogromne - potrzebujemy mapy!)
  zobacz także: plot, system
 4. rzut, widok z góry termin techniczny [policzalny]
  The photo with a plan seems to be very popular. (To zdjęcie z widokiem z góry zdaje się być bardzo popularne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. planować (tworzyć plan) [przechodni/nieprzechodni]
  Where do you plan to go next? (Gdzie planujesz pojechać w następnej kolejności?)
  This was all planned. (To było wszystko zaplanowane.)
  To begin with, he hadn't planned on coming at all. (Przede wszystkim, on w ogóle nie planował przyjść.)
 2. zamierzać, planować [przechodni]
  What are you planning to do now? (Co zamierzasz teraz zrobić?)
  She was planning to organize a party but she didn't have enough money. (Planowała urządzić imprezę, ale nie miała wystarczająco dużo pieniędzy.)
 3. projektować [przechodni]
  He planned this building, so we need his expertise. (On zaprojektował ten budynek, więc potrzebujemy jego doświadczenia.)
  Could you plan our garden? (Czy mógłbyś zaprojektować nasz ogród?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa plan i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "plan"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
czasownik
inne
kolokacje