"wykres" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykres" po polsku

wykres

obrazek do "figure" po polsku obrazek do "chart" po polsku TMS Advanced Charts obrazek do "graph" po polsku
rzeczownik
 1. figure , ***** , fig. (skrót) **
  • wykres, rycina, ilustracja, rysunek, diagram [policzalny]
   Analyze the figure and present your conclusions. (Przeanalizuj tę rycinę i przedstaw swoje wnioski.)
   What information can you read from this figure? (Jakie informacje możesz wyczytać z tej ryciny?)
 2. chart ***
  • diagram, tabela, wykres [policzalny]
   Make a chart of the work days and the hours for each day. (Zrób wykres dni roboczych i godzin przepracowanych każdego dnia.)
   I prepared a chart showing the results of my analysis. (Przygotowałem tabelę przedstawiającą wyniki mojej analizy.)
   link synonim: diagram
 3. graph , **   [policzalny]
  The graph doesn't illustrate the actual situation. (Wykres nie obrazuje rzeczywistej sytuacji.)
 4. diagram **
  • diagram, schemat, wykres [policzalny]
   The progress our company made can be seen on this diagram. (Postęp, który poczyniła nasza firma, jest widoczny na tym diagramie.)
   link synonim: chart
 5. plot , ***
 6. schema
  • wykres, plan, zarys (czegoś)
   This schema will need some fixes before we implement it. (Ten plan będzie potrzebował kilku poprawek zanim go zastosujemy.)
 7. schematic
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa wykres i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "wykres"

rzeczownik
kreska = line +2 znaczenia
krzywa uczenia się (wykres pokazujący tempo uczenia się) = learning curve
kreślenie = tracing +1 znaczenie
krzywa (wykres funkcji życiowych wyświetlanych na monitorach medycznych) = wave form , także: waveform , także: wave shape , także: waveshape
kreślarz = drafter +2 znaczenia
wykreślenie = expunging +2 znaczenia
czasownik
przymiotnik
phrasal verb
idiom