ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wykres" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykres" po polsku

wykres

As mentioned above bar charts TMS Advanced Charts
rzeczownik
 1. figure , ***** , fig. (skrót) **
  • wykres, rycina, ilustracja, rysunek, diagram [COUNTABLE]
   Analyze the figure and present your conclusions. (Przeanalizuj tę rycinę i przedstaw swoje wnioski.)
   What information can you read from this figure? (Jakie informacje możesz wyczytać z tej ryciny?)
 2. chart ***
  • diagram, tabela, wykres [COUNTABLE]
   Make a chart of the work days and the hours for each day. (Zrób wykres dni roboczych i godzin przepracowanych każdego dnia.)
   I prepared a chart showing the results of my analysis. (Przygotowałem tabelę przedstawiającą wyniki mojej analizy.)
   link synonim: diagram
 3. graph , **   [COUNTABLE]
  The graph doesn't illustrate the actual situation. (Wykres nie obrazuje rzeczywistej sytuacji.)
 4. diagram **
  • diagram, schemat, wykres [COUNTABLE]
   The progress our company made can be seen on this diagram. (Postęp, który poczyniła nasza firma, jest widoczny na tym diagramie.)
   link synonim: chart
 5. plot ***
 6. schema
  • wykres, plan, zarys (czegoś)
   This schema will need some fixes before we implement it. (Ten plan będzie potrzebował kilku poprawek zanim go zastosujemy.)
 7. schematic

Powiązane zwroty — "wykres"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo