"chart" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "chart" po angielsku

chart ***

obrazek do "chart" po polsku TMS Advanced Charts
rzeczownik
 1. diagram, tabela, wykres [policzalny]
  Make a chart of the work days and the hours for each day. (Zrób wykres dni roboczych i godzin przepracowanych każdego dnia.)
  I prepared a chart showing the results of my analysis. (Przygotowałem tabelę przedstawiającą wyniki mojej analizy.)
  link synonim: diagram
 2. mapa (np. morza, gwiazd) [policzalny]
  Samuel has a chart of the sea on his wall. (Samuel ma mapę morza na ścianie.)
  An astronomer owns many charts of the stars. (Astronom posiada wiele map gwiazd.)
 3. karta pacjenta
  Could you bring me Mr Smith's chart? (Mogłabyś mi przynieść kartę pana Smitha?)
  The doctor keeps the charts of the patients in his office. (Doktor trzyma karty pacjentów w swoim biurze.)
 4. zestawienie (np. zespołów muzycznych)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. obrazować, przedstawiać na wykresie (np. zmiany temperatur)
  He charted changes in temperature. (On zobrazował zmiany temperatury.)
  You can chart the results of your research - they will understand it better. (Możesz przedstawić wyniki swoich badań na wykresie - lepiej to zrozumieją.)
 2. wytyczać, nakreślać (np. plan)
  We charted a route of our journey on the map. (Wytyczyliśmy na mapie trasę naszej podróży.)
  The captain charted a course of the cruise. (Kapitan wytyczył kurs rejsu.)
 3. sporządzać mapę (np. lądu, wybrzeża)
  The explorer charted the island. (Odkrywca sporządził mapę wyspy.)
  Can you chart this place for us? I don't want to get lost. (Czy możesz sporządzić dla nas mapę tego miejsca? Nie chcę się zgubić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "chart"

rzeczownik
inne
przymiotnik
kolokacje

"chart" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chart" po polsku

powered by  eTutor logo