"obrazować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obrazować" po polsku

obrazować

czasownik
 1. image *****   [TRANSITIVE]
 2. chart ***
  • obrazować, przedstawiać na wykresie (np. zmiany temperatur)
   He charted changes in temperature. (On zobrazował zmiany temperatury.)
   You can chart the results of your research - they will understand it better. (Możesz przedstawić wyniki swoich badań na wykresie - lepiej to zrozumieją.)
 3. depict ** , także: depicture
  • przedstawiać, obrazować formal [TRANSITIVE]
   This painting depicts Saint Joseph. (Ten obraz przedstawia świętego Józefa.)
   Her favourite painting depicts Ophelia. (Jej ulubiony obraz przedstawia Ofelię.)
 4. exemplify *
rzeczownik
 1. depaint

Powiązane zwroty — "obrazować"

rzeczownik
obraz = painting +5 znaczeń
obrazek = picture , pict. (skrót) +1 znaczenie
przymiotnik
obrazowy = vivid +2 znaczenia
przysłówek
obrazowo = graphically +1 znaczenie

powered by  eTutor logo