"obraz samego siebie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obraz samego siebie" po polsku — Słownik angielsko-polski

obraz samego siebie

rzeczownik
 1. self-image  
rzeczownik
 1. painting ****
  • obraz, malowidło [COUNTABLE]
   This is an oil painting. (To jest obraz olejny.)
   The girl in the painting is the artist's own daughter. (Dziewczyna na obrazie jest córką samego artysty.)
 2. image *****
 3. picture ***** , pict. (skrót)
  • obrazek, obraz, rysunek [COUNTABLE]
   She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
   The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
  • film, obraz [COUNTABLE]
   This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
   His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
   zobacz także: film
  • obraz (na ekranie monitora lub telewizora) [COUNTABLE]
   The picture is really blurry, what's happened? (Obraz jest bardzo zamazany, co się stało?)
   The picture froze for 5 minutes. (Obraz zaciął się na 5 minut.)
  • wyobrażenie, obraz (w czyimś umyśle) [COUNTABLE]
   I see the picture of a sandy beach in my mind. (W moim umyśle widzę obraz piaszczystej plaży.)
   My picture turned out to be wide of the truth. (Moje wyobrażenie okazało się być dalekie od prawdy.)
   link synonim: image
 4. portrayal *
  • obraz, przedstawienie, ukazanie (np. postaci)
   The portrayal of the main character in this book doesn't correspond with the rest of the series. (Przedstawienie głównego bohatera w tej książce nie zgadza się z resztą serii.)
 5. depiction *
 6. grisaille
 7. disk image
rzeczownik
 1. abuse ***
 2. injury ***
 3. insult *
  • zniewaga, obelga, obraza [COUNTABLE]
   This is a deliberate insult against me and my people! (To umyślna obelga skierowana do mnie i moich ludzi!)
   I didn't mean to say this as an insult. (Nie chciałem tego powiedzieć jako zniewagi.)
 4. offence British English , offense American English **   [UNCOUNTABLE]
 5. outrage *
 6. affront
 7. slight **
  • uraza, obraza
   This situation was a slight to his honor. (Ta sytuacja była obrazą jego honoru.)
   This joke was a slight to him. (Ten żart był dla niego obrazą.)
 8. umbrage
 9. diss , także: dis
 10. abusage

Powiązane zwroty — "obraz samego siebie"

przymiotnik
ostry (obraz) = sharp
obraźliwy = offensive +5 znaczeń
obrazowy = vivid +2 znaczenia
fragmentaryczny (obraz czegoś) = sketchy
wyobrażalny = conceivable +1 znaczenie
rozmazany (obraz, zdjęcie) = blurred
czasownik
rzeczownik
wyobraźnia = imagination +1 znaczenie
wyobrażenie = idea +3 znaczenia
płótno (obraz) = canvas
akt (obraz, zdjęcie lub rzeźba przedstawiająca nagą postać) = nude
rysunek (obraz czegoś) = delineation
przeobrażenie = metamorphosis +1 znaczenie
przysłówek
phrasal verb