BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"abuse" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "abuse" po angielsku

abuse ****

czasownik
 1. nadużywać (np. alkoholu, narkotyków) [przechodni]
  Do you think he abuses alcohol? (Czy myślisz, że on nadużywa alkoholu?)
  She abused my trust. (Ona nadużyła mojego zaufania.)
  You shouldn't abuse your power - your workers will hate you. (Nie powinieneś nadużywać swojej władzy - twoi pracownicy cię znienawidzą.)
 2. wykorzystywać, nadużywać [przechodni]
  Some politicians abuse their power. (Niektórzy politycy nadużywają swojej władzy.)
  You abused my trust. (Nadużyłeś mojego zaufania.)
  Don't abuse your position in such a way. (Nie wykorzystuj w ten sposób swojej pozycji.)
  He abused my kindness in a very mean way. (On wykorzystał moją dobroć w bardzo okrutny sposób.)
  She was abused sexually. (Ona została wykorzystana seksualnie.)
 3. zamęczać [przechodni]
  A lot of captive animals are abused. (Wiele zwierząt w niewoli jest zamęczanych.)
  She abuses me emotionally. (Ona zamęcza mnie emocjonalnie.)
 4. znęcać się (nad kimś), maltretować (kogoś) [przechodni]
  Some of the children were physically abused. (Niektóre dzieci były maltretowane fizycznie.)
  More and more people fight against child abuse. (Coraz więcej ludzi walczy przeciwko maltretowaniu dzieci.)
 5. znieważać, obrażać [przechodni]
  She abused me without a reason. (Ona obraziła mnie bez powodu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

abuse ***

suffered horrendous abuse obrazek do "abuse" po polsku
rzeczownik
 1. nadużycie [policzalny lub niepoliczalny]
  He suffers from drug abuse. (On cierpi z powodu nadużycia narkotyków.)
  Human rights abuse is increasing in China. (W Chinach wzrasta nadużycie praw człowieka.)
 2. zniewaga, obraza [niepoliczalny]
  She endured his verbal abuse in silence. (Ona zniosła jego słowną zniewagę w ciszy.)
 3. wykorzystywanie, maltretowanie, znęcanie się [niepoliczalny]
  Child abuse is a big problem in developing countries. (Maltretowanie dzieci jest dużym problemem w krajach rozwijających się.)
  There are many forms of abuse. (Jest wiele form znęcania się.)
  She is a victim of sexual abuse. (Ona jest ofiarą wykorzystywania seksualnego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. znęcać się nad kimś, wykorzystywać kogoś seksualnie
  He was sexually abused as a child. (On był wykorzystywany seksualnie jako dziecko.)
  Don't let your boss abuse you. (Nie pozwól swojemu szefowi znęcać się nad tobą.)

Powiązane zwroty — "abuse"

rzeczownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo