ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"abuse committed" — Słownik kolokacji angielskich

abuse committed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadużycie popełniło
  1. commit czasownik + abuse rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Government continued to commit serious abuses of religious freedom.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo