Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"commit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "commit" po angielsku

commit ***

czasownik
 1. popełniać, dopuszczać się [przechodni]
  They will arrest you if you commit a crime. (Oni cię aresztują jeśli popełnisz przestępstwo.)
  I don't understand why he committed suicide. (Nie rozumiem dlaczego popełnił samobójstwo.)
  He committed four murders and didn't feel guilty. (On popełnił cztery morderstwa i nie czuł się winny.)
  He committed adultery with a married woman. (On dopuścił się cudzołóstwa z zamężną kobietą.)
 2. angażować się, związywać się (romantycznie) [przechodni/nieprzechodni]
  I do not want to commit before I turn thirty. (Nie chcę się wiązać zanim nie skończę trzydziestu lat.)
  Have you committed to any of them yet? (Czy związałeś się z którąś z nich już?)
 3. przeznaczać, poświęcać (np. pieniądze, czas) [przechodni]
  I need to commit some money for a new car. (Potrzebuję przeznaczyć trochę pieniędzy na nowy samochód.)
  I'm mad that I committed my time to this. (Jestem zły, że przeznaczyłem na to swój czas.)
  I committed a lot of time and money to raising my children. (Przeznaczyłam dużo czasu i pieniędzy na wychowanie moich dzieci.)
 4. kierowywać do komisji (np. parlamentarnej) [przechodni]
  This proposal has been committed twice. (Ten projekt został skierowany do komisji dwa razy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. powierzać coś czemuś, przelewać coś na coś, zachowywać coś w czymś oficjalnie
  He committed his thoughts to paper. (On przelał swoje myśli na papier.)
  I will commit every second to memory. (Zachowam każdą sekundę w pamięci.)
phrasal verb
 1. zobowiązywać kogoś do czegoś
 2. zsyłać kogoś gdzieś, wysyłać kogoś gdzieś (np. do więzienia, szpitala)
  He was committed to ten years in prison. (On został wysłany na dziesięć lat do więzienia.)

Powiązane zwroty — "commit"

czasownik
inne
inne
rzeczownik
committing = popełnianie +5 znaczeń
idiom
kolokacje