eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"przeznaczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeznaczać" po polsku

przeznaczać

czasownik
 1. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [przechodni]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 2. vote *****
  • przeznaczać (np. kwotę pieniędzy) [przechodni]
   We voted all of our savings for her education. (Przeznaczyliśmy nasze wszystkie oszczędności na jej wykształcenie.)
   How much money can you vote for this cause? (Ile pieniędzy możesz przeznaczyć na ten cel?)
 3. channel ***
  • przeznaczać, uruchomić (np. fundusze na określony cel)
   A one million dollars must be channelled to those people. (Milion dolarów musi być przeznaczony dla tych ludzi.)
   The funds were channelled yesterday. (Fundusze zostały wczoraj uruchomione.)
 4. commit ***
  • przeznaczać, poświęcać (np. pieniądze, czas) [przechodni]
   I need to commit some money for a new car. (Potrzebuję przeznaczyć trochę pieniędzy na nowy samochód.)
   I'm mad that I committed my time to this. (Jestem zły, że przeznaczyłem na to swój czas.)
   I committed a lot of time and money to raising my children. (Przeznaczyłam dużo czasu i pieniędzy na wychowanie moich dzieci.)
 5. appropriate ***
  • przeznaczać, przydzielać (środki na jakiś cel) [przechodni]
   A lot of money has been appropriated for this project. (Na ten projekt przeznaczono dużo pieniędzy.)
   Everything will move forward once they appropriate necessary funds. (Wszystko ruszy do przodu kiedy oni przydzielą potrzebne środki.)
 6. dedicate **
  • przeznaczać, ofiarować (pieniądze na coś) [przechodni]
   I will dedicate half the money to cancer treatment research. (Przeznaczę połowę pieniędzy na badania lekarstw na raka.)
   I dedicated my money to the new school. (Ofiarowałem moje pieniądze na nową szkołę.)
 7. allocate *
  • przydzielać, przeznaczać (np. pieniądze, zasoby) [przechodni]
   The company allocated half of its budget to research. (Firma przeznaczyła połowę swojego budżetu na badania.)
 8. destine *
  • przeznaczać (coś na coś)
 9. earmark *  
 10. allot