Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"wyznaczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyznaczać" po polsku

wyznaczać

czasownik
 1. schedule , ***
  • wyznaczać, planować (np. termin spotkania) [przechodni]
   They scheduled me for an interview on Friday. (Wyznaczyli mi rozmowę kwalifikacyjną na piątek.)
   She scheduled too many things for one day. (Ona zaplanowała zbyt wiele rzeczy na jeden dzień.)
   The conference was scheduled in advance. (Konferencja była zaplanowana z góry.)
 2. determine ****
  • determinować, określać, wyznaczać, rozstrzygać [przechodni]
   Supply is determined by demand. (Podaż jest określana przez popyt.)
   Don't let that fail determine the rest of your life. (Nie pozwól, aby ta porażka określała resztę twojego życia.)
   zobacz także: decide
  • ustalać, wyznaczać, decydować (np. o oficjalnej dacie czegoś) [przechodni]
   We have determined the date of our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   He didn't determine the deadline, so I will not hurry. (On nie wyznaczył ostatecznego terminu, więc nie będę się śpieszyć.)
   zobacz także: set
 3. assign **
  • przydzielać, wyznaczać (czas lub środki na coś) [przechodni]
   I assigned two hours for doing shopping. (Wyznaczyłem dwie godziny na robienie zakupów.)
   This money is assigned for the bread. (Te pieniądze są przydzielone na chleb.)
   link synonim: allot
  • wyznaczać (kogoś do jakiejś pracy) [przechodni]
   to give a particular task or duty to a specific person, department or entity
   I assigned Mark to take over my duties while I'm on holiday. (Wyznaczyłem Marka do przejęcia moich obowiązków, podczas kiedy będę na urlopie.)
   My boss assigned me to invite the guests. (Szef wyznaczył mnie do przywitania gości.)
   Did my parents assign you to watch me? (Czy moi rodzice wyznaczyli cię do obserwowania mnie?)
 4. fix ***
  • wyznaczać, ustalać (czas, datę, miejsce) [przechodni]
   We have to fix the date of our next meeting. (Musimy ustalić datę naszego następnego spotkania.)
   Did they fix the place of our party? (Czy oni ustalili miejsce naszej imprezy?)
 5. mark British English ***** , grade American English ****  
 6. designate *
  • desygnować, wyznaczać [przechodni]
   to choose somebody or something for a particular job or purpose
   I designate you to be my successor. (Wyznaczam cię na mojego zastępcę.)
 7. mark *****
  • zaznaczać, wyznaczać [przechodni]
   I have marked our territory. (Wyznaczyłem nasze terytorium.)
   He marked the boundary between the kitchen and the living room. (On wyznaczył granicę pomiędzy kuchnią a salonem.)
 8. allot
 9. mark out
 10. deputize , deputise British English
czasownik
 1. appoint **
  • mianować, zamianować, wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko) [przechodni]
   to choose somebody for a job or a position
   Our party wishes to appoint me as the new president. (Nasza partia chce wyznaczyć mnie na nowego prezydenta.)
   You will appoint me your private secretary. (Wyznaczysz mnie swoją prywatną sekretarką.)
   link synonim: nominate
   zobacz także: preappoint
 2. reassign
phrasal verb
 1. tap for something

"wyznaczać" — Słownik kolokacji angielskich

mark out kolokacja
 1. mark czasownik + out particle = wytyczać, wyznaczać
  Bardzo silna kolokacja

  His little black bag and serious air marked him out as a doctor.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo