BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"zaznaczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaznaczać" po polsku

zaznaczać

obrazek do "tick" po polsku
czasownik
 1. tick British English * , check American English *****
  • zaznaczać, odhaczać [TRANSITIVE]
   Just tick his name after you visit him. (Po prostu odhacz jego imię, jak już go odwiedzisz.)
   She checked his name on the list. (Ona odhaczyła jego imię na liście.)
  • zaznaczać (np. właściwą odpowiedź w kratce) [TRANSITIVE]
   Please tick the correct answer. (Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź.)
   Please check the square next to your name. (Proszę zaznaczyć kwadrat obok pańskiego imienia.)
 2. mark *****
  • zaznaczać, wyznaczać [TRANSITIVE]
   I have marked our territory. (Wyznaczyłem nasze terytorium.)
   He marked the boundary between the kitchen and the living room. (On wyznaczył granicę pomiędzy kuchnią a salonem.)
phrasal verb
 1. point out ***

"zaznaczać" — Słownik kolokacji angielskich

point out kolokacja
 1. point czasownik + out particle = zauważać, zaznaczać, zwracać uwagę na
  Bardzo silna kolokacja

  And might I point out, he is playing with my company's money.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo