BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"button" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "button" po angielsku

button ***

rzeczownik
 1. guzik (od ubrania) [COUNTABLE]
  Here's a button that you lost off your coat yesterday. (Tutaj jest guzik, który odpadł ci wczoraj od płaszcza.)
  This shirt has red buttons. (Ta koszula ma czerwone guziki.)
  He undid the top button of his shirt. (On rozpiął górny guzik swojej koszuli.)
 2. przycisk (np. w windzie) [COUNTABLE]
  I found her number and pressed the button next to it. (Znalazłem jej numer i nacisnąłem przycisk obok niego.)
  He went over to the phone and hit the playback button. (On podszedł do telefonu i wcisnął przycisk odtwarzania.)
 3. przycisk (w programie komputerowym) [COUNTABLE]
  Click this button to close the window. (Kliknij ten przycisk, aby zamknąć okno.)
  She clicked the OK button. (Ona kliknęła przycisk OK.)
 4. podbródek slang [COUNTABLE]
  You have a fat button. (Masz tłusty podbródek.)
  I have a pimple on my button. (Mam krostkę na podbródku.)
  She was stroking her button and looking at him. (Ona głaskała się po podbródku i patrzyła na niego.)
 5. łechtaczka slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uderzyć przeciwnika czubkiem floretu (w szermierce)
 2. wyposażyć w guziki
  I've almost finished sewing this shirt, I just have to button it. (Prawie skończyłem szyć tę koszulę, muszę tylko wyposażyć ją w guziki.)
  I still need to button coat. (Muszę jeszcze ten płaszcz wyposażyć w guziki.)
 3. zapinać guziki
  I buttoned my shirt. (Zapiąłem guziki mojej koszuli.)
  Button your coat, it's cold. (Zapnij guziki swojego płaszcza, jest zimno.)
rzeczownik
 1. znaczek, odznaka
  He showed us a sheriff's badge. (On nam pokazał odznakę szeryfa.)
  No one will enter without a badge. (Nikt nie wejdzie bez odznaki.)
  link synonim: shield

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "button"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
phrasal verb
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo