Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"odznaka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odznaka" po polsku

odznaka

obrazek do "badge" po polsku obrazek do "badge" po polsku
rzeczownik
 1. badge British English * , button American English **
  • znaczek, odznaka
   He showed us a sheriff's badge. (On nam pokazał odznakę szeryfa.)
   No one will enter without a badge. (Nikt nie wejdzie bez odznaki.)
   link synonim: shield
 2. badge *
  • odznaka, znaczek, emblemat (dowód przynależności bądź poparcia dla określonej grupy, idei) British English
   She was wearing multiple badges on her bag. (Ona nosiła wiele emblematów na swojej torbie.)
  • znaczek, odznaka (dowód przynależności zawodowej np. do policji)
   He carried his police badge with great pride. (On nosił swoją odznakę policyjną z wielką dumą.)
 3. pin **   [COUNTABLE]
  He got a pin for his courage. (On dostał odznakę za swoją odwagę.)
  As an excellent soldier, he has many pins on his chest. (Jako świetny żołnierz, on ma wiele odznak na piersi.)
 4. decoration *
  • medal, odznaka (np. za odwagę)
 5. shield **   American English [COUNTABLE]
  He left his golden shield in his office. (On zostawił swoją złotą odznakę w swoim biurze.)
  Every policeman has a shield. (Każdy policjant ma odznakę.)
  link synonim: badge
 6. merit badge

"odznaka" — Słownik kolokacji angielskich

merit badge kolokacja
 1. merit rzeczownik + badge rzeczownik = odznaka (zdobyta za jakąś sprawność np. przez harcerza)
  Zwykła kolokacja

  I don't say this to get me some merit badge, because a lot of other people did the same thing.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo