BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mądry" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mądry" po polsku

mądry

obrazek do "clever" po polsku
przymiotnik
 1. clever BrE ** , smart AmE ***
  • bystry, sprytny, mądry
   "We are dealing with a clever man, Watson," said Sherlock Holmes. ("Mamy do czynienia ze sprytnym człowiekiem, Watsonie," powiedział Sherlock Holmes.)
   She's too smart to fall for that one. (Jest zbyt mądra, aby dać się na to nabrać.)
   Okay, if you're so smart, you explain it. (Dobrze, jeśli jesteś taki mądry, wytłumacz to.)
   My son is very smart, I'm proud of him. (Mój syn jest bardzo mądry, jestem z niego dumny.)
   John is a smart child. (John jest bystrym dzieckiem.)
   link synonim: witty
   zobacz także: intelligent
 2. wise **
  • rozsądny, mądry (np. decyzja)
   Well, I'm sure you made a wise decision. (Jestem pewien, że podjęłaś mądrą decyzję.)
   przeciwieństwo: unwise
  • mądry, roztropny (o osobie)
   A wise person is someone who's been through a lot. (Doświadczona osoba to taka, która wiele przeszła.)
   My grandfather is very wise, I'll ask him for some advice. (Mój dziadek jest bardzo mądry, poproszę go o jakąś radę.)
   The older you get, the wiser you become. (Im jesteś starszy, tym stajesz się mądrzejszy.)
 3. knowledgeable * , także: knowledgable
 4. enlightened
  • światły, oświecony, postępowy, mądry
   She doesn't think we live in an enlightened society. (Ona nie uważa, abyśmy żyli w postępowym społeczeństwie.)
   The master taught me how to become enlightened. (Mistrz nauczył mnie jak zostać oświeconym.)
 5. clever **
 6. sage *
 7. sapient
 8. up to snuff
 9. sciential
idiom
 1. on the ball
 2. as bright as a new penny , także: as bright as a penny , as bright as a button
 3. smart as a whip

"mądry" — Słownik kolokacji angielskich

on the ball kolokacja
 1. on przyimek + ball rzeczownik = mądry, znający się na rzeczy, obeznany, wnikliwy
  Zwykła kolokacja

  I was making a play on the ball with my hands in the air.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo