BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"trafny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trafny" po polsku

trafny

przymiotnik
 1. accurate **
  • celny, trafny (np. spostrzeżenie)
   Her accurate observation has made me change my mind. (Jej trafne spostrzeżenie sprawiło, że zmieniłem zdanie.)
   She always makes accurate observations. (Ona ma zawsze celne spostrzeżenia.)
 2. pertinent
 3. apt *
 4. shrewd
  • trafny (o decyzji, spostrzeżeniu), słuszny (o domyśle)
 5. on point
 6. incisive
 7. pithy
 8. opportune
 9. well-chosen  
 10. felicitous termin literacki
 11. apposite
 12. well-based
 13. spot-on
 14. seasonable
 15. well-fitting
 1. on the money , right on the money
 1. on the mark
 2. right on the button

"trafny" — Słownik kolokacji angielskich

on point kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the point
 1. on przyimek + point rzeczownik = celny, trafny, w punkt, idealny, bezbłędny
  Silna kolokacja

  He turned toward me and seemed on the point of saying something.

  Podobne kolokacje:
on the mark kolokacja
 1. on przyimek + mark rzeczownik = trafny, w dziesiątkę
  Zwykła kolokacja

  The report turned out to be right on the mark.

  Podobne kolokacje:
on the money kolokacja
Popularniejsza odmiana: on money
 1. on przyimek + money rzeczownik = trafny, akuratny, właściwy, słuszny
  Zwykła kolokacja

  She was right on the money, every step of the way.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo