Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"accurate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "accurate" po angielsku

accurate **

przymiotnik
 1. dokładny, precyzyjny, akuratny
  It's not an accurate description. (To nie jest dokładny opis.)
  She is very accurate in her calculations. (Ona jest bardzo dokładna w swoich wyliczeniach.)
  Did you give her accurate directions? (Czy dałeś jej dokładne instrukcje?)
  link synonimy: precise, exact
  przeciwieństwo: inaccurate
 2. poprawny, wierny (np. kopia)
  He is an accurate copy of his father. (On jest wierną kopią swojego ojca.)
  This is an accurate representation of the author's idea. (To jest wierne przedstawienie pomysłu autora.)
  The data he provided is accurate. (Dane, które dostarczył są poprawne.)
 3. celny, trafny (np. spostrzeżenie)
  Her accurate observation has made me change my mind. (Jej trafne spostrzeżenie sprawiło, że zmieniłem zdanie.)
  She always makes accurate observations. (Ona ma zawsze celne spostrzeżenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo