"wierny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wierny" po polsku

wierny

przymiotnik
 1. faithful *  
  He has always been faithful to his wife. (On zawsze był wierny swojej żonie.)
  Had they been faithful to one another? (Czy oni byli wierni sobie nawzajem?)
  She didn't fully trust him although he remained faithful to her. (Ona nie ufała mu w pełni, chociaż on pozostał jej wierny.)
  przeciwieństwo: perfidious
 2. accurate **
  • poprawny, wierny (np. kopia)
   He is an accurate copy of his father. (On jest wierną kopią swojego ojca.)
   This is an accurate representation of the author's idea. (To jest wierne przedstawienie pomysłu autora.)
   The data he provided is accurate. (Dane, które dostarczył są poprawne.)
 3. staunch , stanch AmE
  • wierny (sojusznik), zagorzały, zażarty (zwolennik), oddany (przyjaciel)
   He has a reputation as being a staunch supporter of monarchy. (On jest zagorzałym zwolennikiem monarchii.)
 4. strict **
 5. truthful
  • wierny (o portrecie)
   This portrait is very truthful. Your mother is a beauty. (Ten portret jest bardzo wierny. Twoja matka jest pięknością.)
   This chart is truthful. It shows the real progress of our company. (Ten wykres jest wierny. On pokazuje prawdziwy rozwój naszej firmy.)
 6. steadfast , także: stedfast
 7. trusty
 8. allegiant
 9. liege
 10. feal   dawne użycie
rzeczownik
 1. worshipper BrE , worshiper AmE