"sprawdzony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawdzony" po polsku — Słownik angielsko-polski

sprawdzony

przymiotnik
 1. proven *
 2. tried
  • wypróbowany, sprawdzony
   It's a tried recipe. (To jest sprawdzony przepis.)
 3. tested
  • sprawdzony, przetestowany
 4. audited
 5. trusty
  • wierny (np. przyjaciel), sprawdzony (o rzeczy) old-fashioned
   I'll take my old, trusty car with me. (Wezmę ze sobą swój stary, sprawdzony samochód.)
   zobacz także: honest, reliable
 6. tried and tested , tried and trusted , tried and true
 7. well-tried
İngilizce - Türkçe kategorisi Examine kelimesi - Dil Öğrenme Merkezi
czasownik
 1. check *****
  • sprawdzać (czy coś jest poprawne lub takie, jakie powinno) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   First of all, you should check if the information is true. (Najpierw powinieneś sprawdzić czy informacja jest prawdziwa.)
   Have you checked everything? (Czy sprawdziłeś wszystko?)
   Check that you've shut all the windows before you leave. (Sprawdź, czy zamknąłeś wszystkie okna, zanim wyjdziesz.)
   He checked his answers again and handed the sheets to the teacher. (On ponownie sprawdził odpowiedzi i wręczył arkusze nauczycielowi.)
   link synonimy: verify, examine
 2. examine ****
 3. proof ** , proofread
  • sprawdzać, robić korektę
   I proofed her thesis. (Sprawdziłem jej pracę dyplomową.)
   The copyreader should proof the text. (Korektor powinien sprawdzić tekst.)
 4. test *****
  • testować, sprawdzać [TRANSITIVE]
   Our company tests toys for safety. (Nasza firma testuje zabawki pod względem bezpieczeństwa.)
   I have to have my eyes tested. (Muszę poddać się badaniu wzroku.)
 5. see *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  See if the kettle is on. (Sprawdź, czy czajnik jest nastawiony.)
  Did you see if I locked the door? (Sprawdzałeś czy zamknąłem drzwi?)
 6. inspect *
 7. vet *
 8. verify formal *
 9. overlook , **
  • sprawdzać, przeglądać
   I overlooked my student's papers and they all look good. (Sprawdziłem prace moich uczniów i wszystkie wyglądają dobrze.)
   You must overlook today's papers! (Musisz sprawdzić dzisiejsze gazety!)
 10. take *****
 11. precheck
  • sprawdzać, dowiadywać się (np. o informację, sytuację) z wyprzedzeniem
phrasal verb
 1. check out **
idiom
 1. poke and prod
phrasal verb
 1. check on somebody *
 2. check somebody out
 3. check up on somebody
 4. check back on somebody
czasownik
 1. give somebody a vetting
idiom
 1. run a make on someone
 2. run a check on somebody  
phrasal verb
 1. look something over
 2. follow something up
 3. check something over
  • sprawdzać coś (np. dokumenty)
   Check these documents over - are there any mistakes? (Sprawdź te dokumenty - są tam jakieś błędy?)
   He checked my essay over and said it was good. (Sprawdził mój esej i powiedział, że jest dobry.)
 4. check something up
 5. check up on something
 1. check on something *  
czasownik
 1. cross-check
phrasal verb
 1. work out ***
  • sprawdzać się, powieść się, udawać się
   I hope your idea will work out and we'll win. (Mam nadzieję, że twój pomysł się sprawdzi i wygramy.)
   If our plan works out, we'll become millionaires. (Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.)
   Let's try this solution and see if it works out. (Spróbujmy tego rozwiązania i zobaczmy czy się sprawdzi.)
czasownik
 1. prove oneself
  • wykazywać się, sprawdzać się
   When am I going to get a chance to prove myself as a lawyer? (Kiedy będę miał szansę sprawdzić się jako prawnik?)
   Tonight we will have a chance to prove ourselves on stage. (Dzisiaj będziemy mieli szansę sprawdzić się na scenie.)
 1. do good
idiom
 1. hold good
przymiotnik
 1. unchecked