"wiarygodny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiarygodny" po polsku

wiarygodny

przymiotnik
 1. reliable **
  • solidny, niezawodny, wiarygodny, rzetelny, spolegliwy, godny zaufania
   trustworthy
   She's very reliable. (Ona jest bardzo solidna.)
   My new car is very reliable. (Mój nowy samochód jest bardzo niezawodny.)
   It's a very reliable source of information. (To jest bardzo wiarygodne źródło informacji.)
   przeciwieństwo: irresponsible
 2. credible *  
  His statement is credible. (Jego oświadczenie jest wiarygodne.)
  Her story seems to be barely credible. (Jej historia wydaje się być ledwie wiarygodna.)
  The threat was highly credible and we employed preventive measures. (Zagrożenie było wysoce wiarygodne i zastosowaliśmy środki zapobiegawcze.)
 3. plausible *
  • prawdopodobny, wiarygodny, przekonujący
   Which was more plausible? (Który był bardziej prawdopodobny?)
   I consider it plausible. (Uważam to za wiarygodne.)
   That sounds plausible, doesn't it? (To brzmi przekonująco, nieprawdaż?)
 4. authentic , **
  • autentyczny, wiarygodny (oparty na faktach) (np. historia, opowieść, zeznanie)
  • wiarygodny (o kopii tak samo dobrej jak oryginał) (o kostiumie z epoki, o przebraniu)
 5. believable
 6. bona fide ,
 7. verifiable
 8. zero-failure
 9. veracious
 10. credent   przestarzale
 11. plausive

Powiązane zwroty — "wiarygodny"

rzeczownik
przysłówek
wiarygodnie = reliably +4 znaczenia
Zobacz także: z pozoru wiarygodny

powered by  eTutor logo