ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wiarygodność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiarygodność" po polsku

wiarygodność

rzeczownik
 1. credibility ** , także: cred
  • wiarygodność, wiarogodność [niepoliczalny]
   the qualities of a company that encourage people to trust the company
   She is a person whose credibility cannot be called into question. (Jest ona osobą, której wiarygodność nie budzi żadnych wątpliwości.)
 2. rapport  
 3. trustworthiness
 4. plausibility
 5. veracity
 6. bona fides   British English
 7. believability  
 8. believableness  
  link synonim: plausibility
 9. authoritativeness

powered by  eTutor logo