ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"prawdopodobny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawdopodobny" po polsku

prawdopodobny

przymiotnik
 1. likely *****
  • prawdopodobny, przypuszczalny
   It is likely that he will get caught. (To prawdopodobne, że zostanie złapany.)
   Dr Smith listed all the likely causes of the pain. (Dr Smith wymienił wszystkie prawdopodobne przyczyny bólu.)
   link synonim: probable
 2. plausible *
  • prawdopodobny, wiarygodny, przekonujący
   Which was more plausible? (Który był bardziej prawdopodobny?)
   I consider it plausible. (Uważam to za wiarygodne.)
   That sounds plausible, doesn't it? (To brzmi przekonująco, nieprawdaż?)
 3. probable * , prob. (skrót)  
  It's probable that she'll eventually forgive you. (Jest to prawdopodobne, że ona ci w końcu wybaczy.)
  It's a very probable cause of their strike. (To jest bardzo prawdopodobna przyczyna ich strajku.)
  link synonim: likely
  zobacz także: seeming, presumable, feasible
 4. feasible *
 5. verisimilar
 6. verisimilitudinous
 7. colourable British English , colorable American English
 8. plausive
idiom
 1. in a month of Sundays  

powered by  eTutor logo