"nieprawdopodobny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieprawdopodobny" po polsku

nieprawdopodobny

przymiotnik
 1. incredible **
  • nieprawdopodobny, niesamowity, cudowny
   The party was incredible, thanks for coming! (Impreza była cudowna, dzięki za przyjście!)
   This present is incredible, how did you know that I've always wanted to have this book? (Ten prezent jest niesamowity, skąd wiedziałeś, że zawsze chciałem mieć tę książkę?)
   I just had the most incredible night of my life. (Mam za sobą najcudowniejszą noc mojego życia.)
   I hope I'm not the only one that knows how incredible you are. (Mam nadzieję, że nie jestem jedyną, która wie, jak niesamowity jesteś.)
 2. unlikely **
  • mało prawdopodobny, nieprawdopodobny, wątpliwy
   The party is unlikely to end before midnight. (Jest mało prawdopodobne, że przyjęcie skończy się przed północą.)
   It seemed unlikely at first, but then it turned out to be true. (Z początku wydawało się to nieprawdopodobne, ale później okazało się być prawdą.)
   You're unlikely to make errors, if you're careful. (To mało prawdopodobne, że zrobisz błędy, jeżeli będziesz ostrożny.)
   Uwaga! Bardzo często w tłumaczeniu polskim "unlikely" występuje jako przysłówek. Nie należy jednak tego mylić z przysłówkiem w języku angielskim.
  • nieprawdopodobny (np. historia, opowieść)
   What an unlikely story, tell it again! (Co za nieprawdopodobna historia, opowiedz ją jeszcze raz!)
   This story is too unlikely to be true. (Ta opowieść zbyt nieprawdopodobna, aby była prawdziwa.)
 3. fantastic **
  • fantastyczny, nieprawdopodobny
   It sounds too fantastic to be true. (To brzmi zbyt nieprawdopodobnie, żeby mogło być prawdziwe.)
   Their practice in the field was the most fantastic thing I ever saw. (Ich ćwiczenia w polu były najbardziej nieprawdopodobną rzeczą, którą widziałem.)
   zobacz także: ideal
 4. unbelievable *
 5. improbable
  • nieprawdopodobny, mało prawdopodobny
   It is exceedingly improbable. (To jest nadzwyczaj nieprawdopodobne.)
 6. unlike **
 7. steep **
  • przesadzony, nieprawdopodobny  BrE potocznie
   Nobody will believe your steep story. (Nikt nie uwierzy w twoją przesadzoną historię.)
   What a steep coincidence! (Co za nieprawdopodobny zbieg okoliczności!)
 8. implausible
 9. infeasible
 10. undreamed-of
 11. incroyable
 12. undreamt of

powered by  eTutor logo