PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"prawdziwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawdziwy" po polsku

prawdziwy

przymiotnik
 1. true *****
  • prawdziwy (zgodny z rzeczywistością)
   Is this a true story? (Czy to jest prawdziwa historia?)
   It sounds too good to be true. (To brzmi zbyt dobrze, żeby mogło być prawdziwe.)
   link synonim: genuine
   przeciwieństwo: false
  • prawdziwy (mający wszystkie właściwe cechy)
   He is a true gentleman. (Prawdziwy z niego dżentelmen.)
   She's a true fighter, she never gives up. (Ona jest prawdziwym wojownikiem, nigdy się nie poddaje.)
   Only a true hero could have done this. (Tylko prawdziwy bohater mógł to zrobić.)
 2. real , *****
  • prawdziwy, poważny (np. problem, niebezpieczeństwo)
   This is a real problem. (To jest prawdziwy problem.)
   That's a real problem - do you need my help? (To jest faktyczny problem - potrzebujesz mojej pomocy?)
  • prawdziwy, autentyczny
   Is this real gold? (Czy to jest prawdziwe złoto?)
  • naturalny, prawdziwy
   Is this your real hair colour? (Czy to jest twój naturalny kolor włosów?)
  • prawdziwy (np. przyczyna, imię)
   Is that your real name? (Czy to jest twoje prawdziwe imię?)
   That's a real problem - do you need my help? (To jest faktyczny problem - potrzebujesz mojej pomocy?)
 3. genuine **
  • prawdziwy, autentyczny (np. skóra)
   It's made of genuine leather. (To jest zrobione z prawdziwej skóry.)
   The diamond appeared to be genuine. (Diament wydawał się być prawdziwy.)
   link synonim: true
   przeciwieństwo: faux
  • prawdziwy, realny
   We need a genuine plan to improve our company. (Potrzebujemy realnego planu, żeby ulepszyć naszą firmę.)
   link synonimy: real, echt
 4. virtual **
 5. proper ***    BrE
  We use proper gold in our makings. (Używamy prawdziwego złota w naszych wyrobach.)
  Is this a proper diamond? (Czy to prawdziwy diament?)
  You should eat a proper meal. (Powinieneś zjeść prawdziwy posiłek.)
 6. real-life *
  • rzeczywisty, prawdziwy
   Everyone would want to see a real-life time machine. (Wszyscy chcieliby zobaczyć prawdziwy wehikuł czasu.)
   He's the real-life hero of this story. (On jest prawdziwym bohaterem tej opowieści.)
 7. authentic , **
  • prawdziwy, oryginalny (np. obraz, dokument, którego autentyczność jest potwierdzona)
 8. pure , ***  
  I am looking for pure love. (Szukam prawdziwej miłości.)
  I felt pure hatred when I saw him. (Poczułem prawdziwą nienawiść, kiedy go zobaczyłem.)
 9. bona fide , , także: bonified , także: bonafied
 10. veritable
 11. natural ****  
  This is a natural goat milk. (To jest prawdziwe kozie mleko.)
  Natural emotions are good. (Prawdziwe emocje są dobre.)
 12. regular ***    BrE potocznie
  He's a regular womanizer. (On jest prawdziwym kobieciarzem.)
  You are a regular idiot! Go away! (Jesteś prawdziwym idiotą! Odejdź!)
 13. right ***** , także: r. ***
 14. straight-up
 15. honest-to-goodness
 16. echt
 17. simon-pure
 18. unspun
 19. unpretending
 20. true-blue
 21. ridgy-didge AusE potocznie
 22. dinky-di AusE potocznie
 23. fair dinkum    AusE język mówiony
 24. verray dawne użycie
 25. soothfast   dawne użycie
 26. sooth   dawne użycie
rzeczownik
 1. lifelikeness