"prawdziwość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawdziwość" po polsku

prawdziwość

rzeczownik
 1. truth ****   [UNCOUNTABLE]
  The truth of her words was doubtful. (Prawdziwość jej słów była wątpliwa.)
  The truth of her feelings is certain. (Prawdziwość jej uczuć jest pewna.)
 2. reality ****   [UNCOUNTABLE]
  The reality of her words is doubtful. (Prawdziwość jej słów jest wątpliwa.)
  He questioned the reality of my feelings. (On zakwestionował prawdziwość moich uczuć.)
 3. truthfulness
 4. rightness  
 5. veracity   formal [UNCOUNTABLE]
 6. genuineness
 7. trueness
 8. realness

Powiązane zwroty — "prawdziwość"

czasownik
wskazywać (istnienie lub prawdziwość czegoś) = indicate
zaprzeczać (prawdziwość teorii) = reject
wykazywać (prawdziwość testamentu) = prove
przymiotnik
prawdziwy = true +24 znaczenia
rzeczownik
wykrzyknik
prawda = right , także: r.
przysłówek
prawdziwie = truly +2 znaczenia
idiom

powered by  eTutor logo