"realny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "realny" po polsku

realny

przymiotnik
 1. real , *****
  • rzeczywisty, realny
   This picture looks so real. (To zdjęcie wygląda tak realnie.)
   It doesn't seem to be real. (To nie wydaje się być realne.)
   She lives in a fantasy, not in the real world. (Ona żyje w fantazji, nie w rzeczywistym świecie.)
   It's just a dream, it's not the real world - wake up! (To tylko sen, to nie jest rzeczywisty świat - obudź się!)
 2. viable *
 3. genuine **
  • prawdziwy, realny
   We need a genuine plan to improve our company. (Potrzebujemy realnego planu, żeby ulepszyć naszą firmę.)
   link synonimy: real, echt
 4. tactile
 5. workable
 6. attainable
 7. matter-of-fact
 8. earthly
 9. nonideal  

powered by  eTutor logo