"stuprocentowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stuprocentowy" po polsku

stuprocentowy

przymiotnik
 1. straight-up
przymiotnik
 1. complete ****  
  The manager gave me a complete list of all his workers. (Menadżer dał mi pełną listę swoich pracowników.)
  I own a complete collection of Shakespeare's works. (Posiadam kompletną kolekcję dzieł Shakespeare'a.)
  The judge gave me the complete fact files. (Sędzia dał mi pełne akta.)
  przeciwieństwo: incomplete
przymiotnik
 1. total ****  
  Their new product turned out to be a total disaster. (Ich nowy produkt okazał się totalną katastrofą.)
  We estimated the total cost. (Oszacowaliśmy całkowity koszt.)
  link synonimy: overall, complete
przymiotnik
 1. pure , ***
  • czysty, bez domieszek (metal, substancja)
   He had ten grams of pure cocaine on him. (On miał przy sobie dziesięć gramów czystej kokainy.)
   This metal is pure. (Ten metal jest bez domieszek.)
   This is pure gold. (To jest czyste złoto.)

Powiązane zwroty — "stuprocentowy"

przymiotnik
rzeczownik

powered by  eTutor logo