"totalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "totalny" po polsku

totalny

przymiotnik
 1. total ****
  • całkowity, zupełny, totalny
   Their new product turned out to be a total disaster. (Ich nowy produkt okazał się totalną katastrofą.)
   We estimated the total cost. (Oszacowaliśmy całkowity koszt.)
   link synonimy: overall, complete
 2. complete ****
  • kompletny, skończony, totalny
   It was a complete waste of time. (To była kompletna strata czasu.)
   He's a complete idiot! (On jest kompletnym idiotą!)
   Are you a complete moron? (Czy ty jesteś totalnym kretynem?)
   W tym znaczeniu "complete" zawsze występuje z rzeczownikiem.
   link synonim: total
 3. real , *****
 4. all-out
 5. full-out
 1. complete and utter

Powiązane zwroty — "totalny"

przysłówek
totalnie = totally , totes (skrót) +4 znaczenia
idiom
inne
przymiotnik
totalitarny = totalitarian +1 znaczenie
rzeczownik
Zobacz także: herbicyd totalny

powered by  eTutor logo