"kompletny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kompletny" po polsku

kompletny

przymiotnik
 1. entire ****
  • cały (np. cały dzień), całkowity, kompletny
   They spent the entire day at home. (Oni spędzili cały dzień w domu.)
   Her boyfriend ate the entire cake. She was so annoyed! (Jej chłopak zjadł całe ciasto. Ona była taka zdenerwowana!)
   Their entire conversation was recorded. (Ich cała rozmowa została nagrana.)
   It looks like the entire world came here today. (Wygląda jakby cały świat tutaj dzisiaj przyszedł.)
   I've just bought the entire seventh season of 'Friends'. (Właśnie kupiłem kompletny sezon siódmy 'Przyjaciół'.)
   I have an entire collection of Northern American butterflies. (Posiadam kompletną kolekcję północnoamerykańskich motyli.)
   "Entire" jest używane razem z rzeczownikiem.
   zobacz także: complete
 2. complete ****
  • pełny, kompletny, cały, całkowity
   The manager gave me a complete list of all his workers. (Menadżer dał mi pełną listę swoich pracowników.)
   I own a complete collection of Shakespeare's works. (Posiadam kompletną kolekcję dzieł Shakespeare'a.)
   The judge gave me the complete fact files. (Sędzia dał mi pełne akta.)
   przeciwieństwo: incomplete
  • kompletny, skończony, totalny
   It was a complete waste of time. (To była kompletna strata czasu.)
   He's a complete idiot! (On jest kompletnym idiotą!)
   Are you a complete moron? (Czy ty jesteś totalnym kretynem?)
   W tym znaczeniu "complete" zawsze występuje z rzeczownikiem.
   link synonim: total
 3. deadly **
  • całkowity, kompletny
   What a deadly lack of respect! (Co za kompletny brak szacunku!)
 4. utter *
 5. real , *****
 6. exhaustive
 7. palpable
 8. damned *
  • kompletny (np. bzdura)
 9. precious **
  • skończony, kompletny (np. dureń) potocznie
   My brother is a precious idiot. (Mój brat jest skończonym idiotą.)
 10. well-rounded
  • kompletny (np. edukacja)
   The course is designed to make students well-rounded in their knowledge. (Kurs został zaprojektowany tak, aby studenci posiadali kompletną wiedzę.)
 11. unmitigated
 12. thoroughgoing
 13. complete description
 14. raving
  • kompletny (idiota) potocznie
   He's a raving idiot. (On jest kompletnym idiotą.)
   The guy is a raving lunatic. (Ten facet jest kompletnym wariatem.)
 15. onefold
 16. fully scripted
 17. teetotal
 18. complete and utter
 19. unredeemed
  • skończony, kompletny, absolutny
   His unredeemed stupidity always amazes me. (Jego skończona głupota zawsze mnie zadziwia.)
   The ugliness of the portrait was unredeemed. (Brzydota portretu była kompletna.)
 20. compleat