"kompletować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kompletować coś" po polsku

czasownik
 1. pick *****
  • zbierać, kompletować (zamówione towary w magazynie)
   His job is to efficiently pick customer orders for shipment. (Jego praca polega na efektywnym kompletowaniu zamówień klientów do wysyłki.)

kompletować coś

phrasal verb
 1. piece something together
czasownik
 1. collect ***   [TRANSITIVE]
  She collects stuffed animals. (Ona kolekcjonuje pluszowe zwierzaki.)
  Find someone who collects old coins. (Znajdź kogoś, kto zbiera stare monety.)
czasownik
 1. complete ****   [TRANSITIVE]
  Have you completed your application form yet? (Czy wypełniłeśjuż swój formularz aplikacyjny?)
  Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
  Complete the form and give it to my secretary. (Wypełnij formularz i daj go mojej sekretarce.)
  Can you help complete this form? (Pomożesz mi wypełnić ten formularz?)

Powiązane zwroty — "kompletować coś"

przymiotnik
kompletny = entire +16 znaczeń
inne
przysłówek
kompletnie = completely +20 znaczeń
idiom
kompletnie = to the wide +3 znaczenia
rzeczownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo