"absolutny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "absolutny" po polsku

absolutny

przymiotnik
 1. absolute **
  • absolutny, całkowity, zupełny
   The story I'm about to tell you is an absolute truth. (Historia, którą chcę ci opowiedzieć, jest całkowitą prawdą.)
   Anything you tell me will be in absolute confidence. (Wszystko co pan mi powie, będzie w absolutnym zaufaniu.)
   You have to show her your absolute obedience. (Musisz jej pokazać swoje całkowite posłuszeństwo.)
 2. outright
  • pełny, pełnoprawny, kategoryczny, zdecydowany, absolutny
   We took outright control of the ship. (Przejęliśmy pełną kontrolę nad statkiem.)
   I'm the outright owner of this house. (Jestem pełnoprawnym właścicielem tego domu.)
 3. all-time *
 4. direct ****
 5. out and out , out-and-out
 6. unmitigated
 7. out-and-out
 8. rank ***
  • absolutny, skończony (np. skończona głupota)
   Your rank foolishness caused this accident! (Twoja skończona głupota spowodowała ten wypadek!)
   You're a rank fool. (Jesteś skończonym durniem.)
 9. illimitable
 10. autarchic
 11. unredeemed
  • skończony, kompletny, absolutny
   His unredeemed stupidity always amazes me. (Jego skończona głupota zawsze mnie zadziwia.)
   The ugliness of the portrait was unredeemed. (Brzydota portretu była kompletna.)

powered by  eTutor logo