PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"graduate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "graduate" po angielsku

graduate ***

obrazek do "graduate" po polsku obrazek do "graduate" po polsku
rzeczownik
 1. absolwent (uniwersytetu)  BrE [policzalny]
  He is a Harvard graduate and holds a PhD in linguistics. (On jest absolwentem Harvardu i ma tytuł doktora językoznawstwa.)
  I won't have any problems with getting a good job because I'm an Oxford graduate. (Nie będę miał problemów z dostaniem dobrej pracy, bo jestem absolwentem Oxfordu.)
 2. absolwent (szkoły, kolegium lub uniwersytetu)  AmE [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. podyplomowy
  I attended a graduate course in physics. (Chodziłem na podyplomowy kurs z fizyki.)
  The college offers a postgraduate course in English literature. (Uniwersytet oferuje podyplomowy kurs z literatury angielskiej.)
  I'm looking for some postgraduate school for my daughter. (Szukam jakiejś szkoły podyplomowej dla mojej córki.)
rzeczownik
 1. słuchacz studium podyplomowego, magistrant, student studiów magisterskich, doktorant, student studiów doktoranckich [policzalny]
  My son is a graduate, I'm so proud of him. (Mój syn jest studentem studiów magisterskich, jestem z niego taki dumny.)
  I'm so proud of my son - he's a graduate. (Jestem taki dumny z mojego syna - jest słuchaczem studium podyplomowego.)
  I'm a graduate at our local university. (Jestem magistrantem na naszym lokalnym uniwersytecie.)
  student, który uzyskał dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i kontynuuje naukę

graduate ***

obrazek do "graduate" po polsku
czasownik
 1. kończyć studia [nieprzechodni]
  What do you want to do when you graduate? (Co chcesz robić kiedy skończysz studia?)
  I graduated in 1999. (Ukończyłam studia w 1999 roku.)
 2. uzyskać tytuł, otrzymywać dyplom (np. ukończenia studiów)  AmE [nieprzechodni]
  After 5 years, I finally graduated. (Po 5 latach, nareszcie otrzymałem dyplom.)
  My son graduated, we have to celebrate! (Mój syn otrzymał dyplom, musimy to uczcić!)
 3. kończyć szkołę średnią  AmE [nieprzechodni]
  My children graduated in 2006. (Moje dzieci ukończyły szkołę średnią w 2006 roku.)
  Once I graduate, I will go to New York. (Kiedy już skończę szkołę średnią, pojadę do Nowego Jorku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "graduate"

inne
graduate from something = ukończyć coś (określoną szkołę)
przymiotnik
graduated = progresywny (podzielony na różne poziomy) +2 znaczenia
rzeczownik
czasownik
kolokacje