"ukończyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukończyć coś" po polsku

czasownik
 1. complete ****
  • ukończyć, skończyć, zakończyć [przechodni]
   He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
   When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
   I'll complete an internship in three months. (Za trzy miesiące ukończę praktykę.)
   link synonimy: accomplish, achieve, finish
 2. achieve ****
  • zrealizować, ukończyć (zakończyć pomyślnie robienie czegoś) [przechodni]
   The team achieved their daily plan. (Zespół zrealizował swój dzienny plan.)
   Have you achieved all your dreams? (Zrealizowałeś swoje wszystkie marzenia?)
   link synonim: complete
 3. finish ****
 1. put something to bed , także: put to bed

ukończyć coś

 1. graduate from something **
  • ukończyć coś (określoną szkołę)
   Have you graduated from any school? (Czy ukończyłeś już jakąś szkołę?)

Powiązane zwroty — "ukończyć coś"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
inne
inne
przymiotnik
skończony = complete +4 znaczenia