"ukończyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukończyć" po polsku

ukończyć

czasownik
 1. complete ****
  • ukończyć, skończyć, zakończyć [przechodni]
   He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
   When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
   I'll complete an internship in three months. (Za trzy miesiące ukończę praktykę.)
   link synonimy: accomplish, achieve, finish
 2. achieve ****
  • zrealizować, ukończyć (zakończyć pomyślnie robienie czegoś) [przechodni]
   The team achieved their daily plan. (Zespół zrealizował swój dzienny plan.)
   Have you achieved all your dreams? (Zrealizowałeś swoje wszystkie marzenia?)
   link synonim: complete
 3. finish ****
 1. put something to bed , także: put to bed
 1. graduate from something **
  • ukończyć coś (określoną szkołę)
   Have you graduated from any school? (Czy ukończyłeś już jakąś szkołę?)

"ukończyć" — Słownik kolokacji angielskich

put to bed kolokacja
 1. put czasownik + bed rzeczownik = ukończyć, zakończyć (coś), doprowadzić coś do końca
  Zwykła kolokacja

  At night I helped my husband put the paper to bed.

  Podobne kolokacje: