PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"koniec czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "koniec czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. end *****
  • koniec (np. jakiegoś wydarzenia, spotkania, opowieści) [tylko liczba pojedyncza]
   This meeting has come to an end. (To spotkanie dobiegło końca.)
   This is the end of the film. (To jest koniec filmu.)
   And that's the end of the story. (I to już koniec tej historii.)
   It's not the end of the world. (To nie koniec świata.)
   przeciwieństwo: start
  • koniec, końcówka [tylko liczba pojedyncza]
   The knife had a very sharp end. (Nóż miał bardzo ostrą końcówkę.)
   The end of your tongue is white, you should see a doctor. (Końcówka twojego języka jest biała, powinieneś pójść do lekarza.)
   We had a beer at the end of the match. (Na końcówce meczu piliśmy piwo.)
  • koniec (skali, spektrum) [policzalny]
   Her wrath is reaching the end of the scale. (Jej wściekłość sięga końca skali.)
  • koniec (druga strona połączenia telefonicznego) [policzalny]
   What did the person at the other end of the line say? (Co powiedziała osoba po drugiej stronie?)
 2. finish ****
  • finisz, koniec [policzalny]
   We need to fight to the finish. (Musimy walczyć do końca.)
   I worked on this project from start to finish. (Pracowałem nad tym projektem od początku do końca.)
 3. term , *****
 4. close , *****
 5. upshot
  • koniec, rezultat, wynik, skutek
   The upshot is that we're moving abroad. (Rezultat jest taki, że przeprowadzamy się za granicę.)
   The upshot of all this is increasing the prices. (Skutkiem tego wszystkiego jest podwyższenie cen.)
 6. expiration
 7. bottom ****
 8. extremity
 9. tail end , tail-end
 10. curtains *
 11. back-end
 12. quietus
idiom
 1. the end of the road , the end of the line
wykrzyknik
 1. napoo BrE potocznie

koniec czegoś

rzeczownik
 1. the death of something  
  They were experiencing the death of Marxism. (Oni doświadczali końca marksizmu.)
  They've noticed some signals of the death of an era. (Oni zauważyli pewne sygnały końca ery.)
 2. neb
 3. end of something  
  It's not the end of the world. (To nie jest koniec świata.)
  The day that baby was born was the end of my youth. (Dzień, w którym urodziło się tamto dziecko, był końcem mojej młodości.)
idiom
 1. the final curtain