Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"rezultat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rezultat" po polsku

rezultat

obrazek do "score" po polsku sports Mural- Score Board
rzeczownik
 1. score ****
  • wynik, rezultat (w sporcie) [COUNTABLE]
   Do you know the score of the match? (Znasz wynik meczu?)
   You'll find the scores of the matches in the newspaper. (Znajdziesz wyniki meczów w gazecie.)
  • rezultat (np. eksperymentu) [COUNTABLE]
   Tell me about the score of the experiment. (Opowiedz mi o rezultacie eksperymentu.)
   Professor Smith was disappointed with the score of the poll. (Profesor Smith był rozczarowany wynikiem sondażu.)
 2. outcome ***
  • wynik, rezultat [COUNTABLE]
   In a month or so we'll check the outcome of our efforts. (Za około miesiąc sprawdzimy wynik naszych starań.)
   Not everyone is pleased with the outcome of the election. (Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.)
   link synonim: result
   zobacz także: product
 3. findings ***
  • wynik, rezultat
   The findings of the study were surprising. (Wynik badania był zaskakujący.)
   We're still waiting for the findings of your research. (Wciąż czekamy na rezultat twojego badania.)
 4. result *****   [COUNTABLE]
  What was the result of the test? (Jaki był rezultat testu?)
  All this effort and no result! (Cały ten wysiłek i żadnego rezultatu!)
  We've gotten the results we anticipated. (Otrzymaliśmy rezultaty, których się spodziewaliśmy.)
  link synonim: outcome
  przeciwieństwo: cause
  zobacz także: conclusion, product, effect
 5. bottom line **
  • rezultat, wynik
   They wanted me to skip the overview of the experiment and get to the bottom line. (Oni chcieli, żebym pominął ogólny opis eksperymentu i przeszedł do rezultatu.)
   When it comes to the bottom line of the study, I am pleased and satisfied. (Jeżeli chodzi o rezultat badań, jestem zadowolony i usatysfakcjonowany.)
 6. upshot
  • koniec, rezultat, wynik, skutek
   The upshot is that we're moving abroad. (Rezultat jest taki, że przeprowadzamy się za granicę.)
   The upshot of all this is increasing the prices. (Skutkiem tego wszystkiego jest podwyższenie cen.)
 7. progeny
 8. the bottom line
  • sedno sprawy, ogólny rozrachunek, rezultat
   the main or essential point
   The bottom line is that we must and will protect the children. (Sednem sprawy jest to, że musimy, i będziemy, chronić dzieci.)
 9. scoreline
 10. deliverable
 11. outturn , out-turn

"rezultat" — Słownik kolokacji angielskich

bottom line kolokacja
 1. bottom przymiotnik + line rzeczownik = rezultat, wynik
  Bardzo silna kolokacja

  He put the police department's phone number on the bottom line.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo