TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"bottom" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bottom" po angielsku

bottom ****

obrazek do "bottom" po polsku obrazek do "bottom" po polsku obrazek do "bottom" po polsku
rzeczownik
 1. dół (dolna część czegoś) [policzalny]
  Look down at the bottom of the sheet. (Spójrz na dolną część kartki.)
  The bottom half of the page is dirty. (Dolna część strony jest brudna.)
 2. dno (zbiornika, naczynia, rzeki) [policzalny]
  The water was so clear that we could see the sea bottom. (Woda była tak czysta, że widzieliśmy morskie dno.)
  She saw something lying at the bottom of the river. (Ona zobaczyła coś leżącego na dnie rzeki.)
  It's at the bottom of the box. (To jest na dnie pudełka.)
 3. tyłek, pupa (pośladki) [policzalny]
  She has a beautiful bottom. (Ona ma piękną pupę.)
  Sit on your bottom and listen to me! (Siadaj na tyłku i mnie słuchaj!)
  link synonimy: behind, bum
 4. dół stroju (np. spodnie) [policzalny zwykle liczba mnoga]
  Your bottom doesn't match your shirt. Try wearing jeans. (Twój dół stroju nie pasuje do koszuli. Spróbuj założyć dżinsy.)
  If your shirt is patterned, the bottom should be plain. (Jeżeli twoja koszula jest wzorzysta, dół stroju powinien być jednolity.)
 5. dno, denko [policzalny]
  I poured cold water into a hot glass and its bottom fell off. (Wlałem zimną wodę do gorącej szklanki i odpadło z niej denko.)
  The bottom fell off and I lost all the money. (Dno odpadło i zgubiłem wszystkie pieniądze.)
 6. koniec, najdalszy punkt (czegoś, np. ulicy)  BrE [tylko liczba pojedyncza]
  She lives at the bottom of the street. (Ona mieszka na końcu ulicy.)
 7. dno (najniższa pozycja, np. tabeli, rankingu) [tylko liczba pojedyncza]
  They are tired of being always at the bottom of the table. (Oni są zmęczeni byciem zawsze na dnie tabeli.)
 8. pasyw (określenie pasywnego partnera w relacjach LGBT) slang [policzalny]
  He didn't want to be the bottom in this relationship. (On nie chciał być pasywem w tym związku.)
  I don't mind being a bottom. (Nie przeszkadza mi bycie pasywem.)
  przeciwieństwo: top

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. najniższy, dolny
  She put the books on the bottom shelf. (Ona położyła książki na dolnej półce.)
  The socks are in the bottom drawer. (Skarpetki są w dolnej szufladzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uderzyć o dno zbiornika wodnego spodem łodzi [nieprzechodni]
  The water was too low so we bottomed. (Woda była zbyt płytka, więc uderzyliśmy o dno.)
  Be careful - we'll sink if we bottom. (Uważaj - zatoniemy, jeśli uderzymy o dno spodem łodzi.)
 2. pojąć, zgłębić przestarzale [przechodni]
  He wants to bottom the history of England. (On chce pojąć historię Anglii.)
  I've been trying to bottom the universe my whole life. (Całe życie próbuję pojąć wszechświat.)
 3. wyposażać w siedzisko (np. krzesło) [przechodni]
  I've almost finished this chair, I only have to bottom it. (Prawie skończyłem to krzesło, muszę jeszcze wyposażyć je w siedzisko.)
idiom
 1. dotrzeć do sedna
  We need to get to the bottom of this case. (Musimy dotrzeć do sedna tej sprawy.)
  The therapist helped me get to the bottom of my fears. (Terapeuta pomógł mi dotrzeć do sedna moich lęków.)

Powiązane zwroty — "bottom"

rzeczownik
przysłówek
przymiotnik
idiom
phrasal verb
kolokacje