"niski poziom" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niski poziom" po polsku

niski poziom

rzeczownik
 1. low , *****
  • niska cena, niski poziom (najniższy punkt)
   He has a low level of ambitions. (On ma niski poziom ambicji.)
 2. rock bottom
  • dno, niski poziom (np. cen, morale, samopoczucia) informal
 3. poorness  

"niski poziom" — Słownik kolokacji angielskich

rock bottom kolokacja
 1. rock rzeczownik + bottom rzeczownik = dno, niski poziom (np. cen, morale, samopoczucia)
  Bardzo silna kolokacja

  At the time, I thought one had hit rock bottom.

  Podobne kolokacje:
low level kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niski poziom
 1. low przymiotnik + level rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He looked around and then down to the lower level.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo