Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wynik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynik" po polsku

wynik

obrazek do "result" po polsku obrazek do "score" po polsku sports Mural- Score Board
rzeczownik
 1. result *****
  • wynik (w matematyce)
   Can you tell me the result you've gotten? (Powiesz mi jaki wynik otrzymałeś?)
   My result is different from yours. (Mój wynik jest inny niż twój.)
  • ocena, wynik (egzaminu)
   The final result wasn't satisfactory. (Ostateczna ocena nie była satysfakcjonująca.)
 2. score ****
  • wynik, rezultat (w sporcie) [COUNTABLE]
   Do you know the score of the match? (Znasz wynik meczu?)
   You'll find the scores of the matches in the newspaper. (Znajdziesz wyniki meczów w gazecie.)
  • wynik (np. testu, sprawdzianu) [COUNTABLE]
   What is your score in the test? (Jaki jest twój wynik testu?)
   My score in the test was low. (Mój wynik testu był niski.)
 3. product *****
  • wynik, wytwór
   Monsters are only the product of our imagination. (Potwory są tylko wytworem naszej wyobraźni.)
   I'm sorry, my bad behaviour was the product of my argument with her. (Przepraszam, moje złe zachowanie było wynikiem mojej kłótni z nią.)
   My nightmare was a product of watching a horror film. (Mój koszmar był wynikiem oglądania horroru.)
   zobacz także: result
 4. outcome ***
  • wynik, rezultat [COUNTABLE]
   In a month or so we'll check the outcome of our efforts. (Za około miesiąc sprawdzimy wynik naszych starań.)
   Not everyone is pleased with the outcome of the election. (Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.)
   link synonim: result
   zobacz także: product
 5. findings ***
  • wynik, rezultat
   The findings of the study were surprising. (Wynik badania był zaskakujący.)
   We're still waiting for the findings of your research. (Wciąż czekamy na rezultat twojego badania.)
 6. bottom line **
  • rezultat, wynik
   They wanted me to skip the overview of the experiment and get to the bottom line. (Oni chcieli, żebym pominął ogólny opis eksperymentu i przeszedł do rezultatu.)
   When it comes to the bottom line of the study, I am pleased and satisfied. (Jeżeli chodzi o rezultat badań, jestem zadowolony i usatysfakcjonowany.)
 7. aftermath *
  • następstwo, wynik (np. wojny, klęski żywiołowej) [SINGULAR]
   I see people struggling to emerge from the aftermath of the civil war atrocities. (Widzę ludzi próbujących otrząsnąć się z następstw okrucieństw wojny domowej.)
 8. position *****
  • wynik, miejsce [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   She reached the first position in the tournament. (Ona osiągnęła pierwsze miejsce w turnieju.)
   What's your position in this tournament? (Jakie jest twoje miejsce w tym turnieju?)
 9. upshot
  • koniec, rezultat, wynik, skutek
   The upshot is that we're moving abroad. (Rezultat jest taki, że przeprowadzamy się za granicę.)
   The upshot of all this is increasing the prices. (Skutkiem tego wszystkiego jest podwyższenie cen.)
 10. progeny
 11. scoreline
 12. outturn , out-turn

Powiązane zwroty — "wynik"

rzeczownik
przymiotnik
ostateczny (np. wynik) = final
ujemny (np. wynik testu medycznego) = negative , neg. (skrót) , neg (skrót) British English
remisowy (np. wynik, punktacja) = even
z góry założony (wynik czegoś) = assumed
czasownik
wynikać = result +5 znaczeń
skutkować (np. wynik, odpowiedź) = yield
wyrównywać (wynik) = level
przebijać (np. dobry lub zły wynik) = cap
unieważniać (np. wynik) = disallow
phrasal verb
przenosić coś (zapisać wynik kalkulacji do dalszych obliczeń) = bring something forward , także: bring forward something

"wynik" — Słownik kolokacji angielskich

bottom line kolokacja
 1. bottom przymiotnik + line rzeczownik = rezultat, wynik
  Bardzo silna kolokacja

  He put the police department's phone number on the bottom line.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo