BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"następstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "następstwo" po polsku

następstwo

rzeczownik
 1. consequence ***
  • konsekwencja, następstwo [policzalny]
   Each deed has its consequences. (Każdy czyn ma swoje konsekwencje.)
   The accident was a consequence of his recklessness. (Wypadek był konsekwencją jego brawury.)
 2. implication ***
  • konsekwencja, implikacja, następstwo [policzalny zwykle liczba mnoga]
   You should take all the possible implications into consideration before you publish these photos. (Powinieneś wziąć wszelkie możliwe konsekwencje pod uwagę, zanim opublikujesz te zdjęcia.)
   I'm afraid the implications of your actions will be unpleasant. (Obawiam się, że konsekwencje twoich czynów będą nieprzyjemne.)
 3. aftermath *
  • następstwo, wynik (np. wojny, klęski żywiołowej) [tylko liczba pojedyncza]
   I see people struggling to emerge from the aftermath of the civil war atrocities. (Widzę ludzi próbujących otrząsnąć się z następstw okrucieństw wojny domowej.)
 4. sequel  
 5. repercussion
  • reperkusja, następstwo, oddźwięk
   The repercussions of his actions have finally caught up to him. (Następstwa jego czynów w końcu zaczęły dawać o sobie znać.)
 6. corollary    AmE
 7. outgrowth
 8. ruboff
 9. sequela
 10. sequent  
 11. after-effect BrE , aftereffect AmE
 12. subsequence oficjalnie  
 13. consecution

powered by  eTutor logo