"następstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "następstwo" po polsku — Słownik angielsko-polski

następstwo

rzeczownik
 1. consequence ***
  • konsekwencja, następstwo [COUNTABLE]
   Each deed has its consequences. (Każdy czyn ma swoje konsekwencje.)
   The accident was a consequence of his recklessness. (Wypadek był konsekwencją jego brawury.)
 2. aftermath *
  • następstwo, wynik (np. wojny, klęski żywiołowej) [SINGULAR]
   I see people struggling to emerge from the aftermath of the civil war atrocities. (Widzę ludzi próbujących otrząsnąć się z następstw okrucieństw wojny domowej.)
 3. sequel  
 4. repercussion
  • reperkusja, następstwo, oddźwięk
   The repercussions of his actions have finally caught up to him. (Następstwa jego czynów w końcu zaczęły dawać o sobie znać.)
 5. corollary   American English
 6. outgrowth
 7. ruboff
 8. sequela
 9. sequent  
 10. after-effect British English , aftereffect American English
 11. subsequence formal  
 12. consecution