BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ocena" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ocena" po polsku

ocena

rzeczownik
 1. mark British English ***** , grade American English ****
  • ocena, stopień szkolny
   I want to get a good mark on this test. (Chcę dostać dobrą ocenę z tego sprawdzianu.)
   My children get good marks at school. (Moje dzieci zdobywają dobre oceny w szkole.)
   I got good grades in my final exams. (Dostałam dobre oceny z końcowych egzaminów.)
   Jane got the highest grade. (Jane otrzymała najwyższą ocenę.)
 2. assessment ***
  • ocena, oszacowanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   an evaluation of something, judging an amount, quality or other parameters
   Her assessment of the situation is far from objective. (Jej ocena sytuacji jest daleka od obiektywnej.)
   We also need to discuss risk assessment. (Musimy też omówić ocenę ryzyka.)
   link synonimy: evaluation, estimation
 3. result *****
  • ocena, wynik (egzaminu)
   The final result wasn't satisfactory. (Ostateczna ocena nie była satysfakcjonująca.)
 4. evaluation ***
  • ocena, oszacowanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The evaluation of this house condition was done by an estate agency. (Ocena stanu tego domu została dokonana przez biuro nieruchomości.)
   The city council took the wrong evaluation of the project's price. (Rada miasta wybrała błędne oszacowanie ceny tego projektu.)
   link synonimy: assessment, estimation
 5. estimate ***
  • szacunek, przybliżona liczba, ocena [COUNTABLE]
   Could you give me a rough estimate of the total cost? (Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?)
   It's just an estimate, don't take it seriously. (To tylko przybliżona liczba, nie bierz tego na poważnie.)
   link synonim: estimation
 6. grade ****
  • ocena (w szkole) [COUNTABLE]
   "What grade did you get?" "B." ("Jaką ocenę dostałeś?" "B.")
   She gets a scholarship for good grades. (Ona otrzymuje stypendium za dobre oceny.)
 7. rating ***
  • ocena (wartości czegoś), wycena (np. posiadłości), oszacowanie
   The estate agency gave a rating of the property. (Agencja nieruchomości przekazała wycenę własności.)
   What is the rating of your stately home? (Jaka jest wycena twojej rezydencji?)
 8. appraisal *
 9. valuation
 10. adjudication
 11. appraisement  

Powiązane zwroty — "ocena"

rzeczownik
cel. (najwyższa ocena w szkołach angielskich i amerykańskich) = A , a
cena = price +4 znaczenia
realizm (trzeźwa ocena rzeczywistości) = realism
czwórka (ocena w szkołach angielskich i amerykańskich) = B
dwója (ocena w szkołach angielskich i amerykańskich) = D
krytyczna ocena = criticism +1 znaczenie
pała (ocena) = dog +1 znaczenie
trója (ocena w szkołach angielskich i amerykańskich) = C
samoocena = self-assessment +2 znaczenia
ponowna ocena = reassessment +1 znaczenie
celujący (ocena w szkołach angielskich i amerykańskich) = A plus
piątka minus (ocena w szkołach angielskich i amerykańskich) = A minus
czasownik
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo