"skutkować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skutkować" po polsku

skutkować [przechodni]

czasownik
 1. yield ***
  • dać, dawać, skutkować (np. wynik, odpowiedź) [przechodni]
   We hope that this latest improvement will help us yield better results. (Mamy nadzieję, że ostatnie udoskonalenie pozwoli nam dawać lepsze wyniki.)
   The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. (Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy.)
 2. equal *** , także: equalled BrE , także: equalling BrE , także: equaled AmE , także: equaling AmE
  • skutkować, równać się (czemuś) [przechodni]
   That kind of behaviour equals trouble. (Ten rodzaj zachowania równa się kłopotom.)
   Going to this party equals failing the test. (Pójście na tę imprezę skutkuje oblaniem testu.)
 3. have *****

Powiązane zwroty — "skutkować"

rzeczownik
skutek = effect +3 znaczenia
skuteczność = effectiveness , także: effectivity +8 znaczeń
przymiotnik
skuteczny = effective +8 znaczeń
czasownik
przysłówek
skutecznie = effectively +6 znaczeń
inne
Zobacz także: skutkowanie