TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"equal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "equal" po angielsku

equal ***

przymiotnik
 1. równy, jednakowy, taki sam
  They are of equal weight. (One są takiej samej wagi.)
  These matters are of equal importance. (Te kwestie są równie ważne.)
  For example, objects equal in size may differ in density. (Na przykład, przedmioty o tej samej wielkości mogą różnić się gęstością.)
  link synonim: same
 2. równy, sprawiedliwy
  I want an equal share. (Chcę równej części.)
  These pieces of cake are equal. (Te kawałki ciasta są równe.)
  That's why she wants to give you an equal chance. (Dlatego chce wam dać równe szanse.)
  We want equal opportunity and a democratic education for our children. (My chcemy równych możliwości i demokratycznej edukacji dla naszych dzieci.)
  Men must be equal in front of the law. (Ludzie muszą być równi wobec prawa.)
 3. równy, równy sobie
  Man and woman were created equal. (Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni równi sobie.)
  Unfortunately, you and I are not equal. (Niestety, ty i ja nie jesteśmy sobie równi.)
 4. równoprawny
  She became an equal member of the society. (Ona została równoprawnym członkiem społeczeństwa.)
  Every member of our club is equal. (Każdy członek naszego klubu jest równoprawny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. równy (ktoś lub coś), partner [policzalny]
  Men and women should be treated as equals. (Mężczyźni i kobiety powinni być traktowani jako równi sobie.)
  We're all equals despite our physical differences. (Wszyscy jesteśmy równi, pomimo różnic fizycznych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

equal *** , także: equalled BrE , także: equalling BrE , także: equaled AmE , także: equaling AmE

czasownik
 1. równać się, wyrównać się [przechodni]
  to be the same in value as, of the same value
  Two plus two equals four. (Dwa dodać dwa równa się cztery.)
  The left side of the equation must equal the right side. (Lewa strona równania musi równać się prawej stronie.)
 2. zrobić coś tak samo dobrze, wyrównać (np. rekord) [przechodni]
  He equaled his last year's score. (On wyrównał swój zeszłoroczny wynik.)
  The singer equaled her last year's performance of "I will always love you". (Piosenkarka zaśpiewała "I will always love you" tak samo dobrze, jak w tamtym roku.)
 3. skutkować, równać się (czemuś) [przechodni]
  That kind of behaviour equals trouble. (Ten rodzaj zachowania równa się kłopotom.)
  Going to this party equals failing the test. (Pójście na tę imprezę skutkuje oblaniem testu.)
idiom
 1. być na siłach, aby czemuś sprostać
  Are you equal to your work today? (Jesteś na siłach, aby sprostać dziś swojej pracy?)
  zobacz także: be up to something
czasownik
 1. być tak samo dobrym, jak coś innego

Powiązane zwroty — "equal"

przysłówek
equally = równo (w równych ilościach) +4 znaczenia
przymiotnik
czasownik
rzeczownik
inne
kolokacje